Contact

Wij staan u graag terzijde, bel ons gewoon op.

Centrale +49 2739 301-0 info@stauf.de

Sales binnendienst +49 2739 301-140 info@stauf.de

Producttechniek +49 2739 301-160 technik@stauf.de

Financiën en Controle +49 2739 301-130 frc@stauf.deGegevensbeschermingsverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in onze gegevensbeschermingsverklaring onderaan deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens zijn te vinden in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld, doordat u ons deze meedeelt. Hierbij kan het bijv. om gegevens gaan die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoeken van de website via onze IT-systemen verzameld. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de pagina). De verzameling van deze gegevens vindt automatisch plaats zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een vlekkeloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. Voor dit doel en voor verdere vragen over gegevensbescherming, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het adres dat wordt vermeld in het impressum. Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door het niet gebruiken van bepaalde tools. Gedetailleerde informatie is te vinden in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u informeren over de mogelijkheden van bezwaar in deze gegevensbeschermingsverklaring.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke gegevensbeschermingbepalingen en deze gegevensbeschermingverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze gegevensbeschermingverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Hij legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. in de communicatie per e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verwijzing naar de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

STAUF Klebstoffwerk GmbH
Oberhausener Straße 1
57234 Wilnsdorf, Deutschland

Vertegenwoordigd door:
CEO:
Volker Stauf
Wolfgang Stauf
Dr. Frank Gahlmann

Telefoon: +49 (0) 2739 301-0
E-mail: info@stauf.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

Verantwoordelijke

STAUF Klebstoffwerk GmbH ("STAUF") is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. STAUF heeft Peter Feige (TechnoSoft Consulting GmbH) aangesteld als gegevensbeschermingfunctionaris, die u kunt bereiken op datenschutz@stauf.de.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment een bestaande toestemming intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden tot aan de intrekking, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan uzelf of aan een derde in een standaard, machinaal leesbaar formaat te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke wilt, gebeurt dit alleen voor zover het technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons stuurt als websitebeheerder, een SSL- of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen doordat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://” en aan het hangslotsymbool in uw browserbalk.

Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u aan ons verstuurt, niet door derden worden gelezen.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser opgeslagen.

De meeste cookies die wij gebruiken, zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zodanig instellen, dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om functies aan te bieden die u wilt gebruiken (bijv. De winkelwagenfunctie), worden op basis van artikel 6, lid 1, letter f AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De provider van de website verzamelt en slaat informatie automatisch op in zogenaamde serverlogbestanden, die door uw browser automatisch aan ons worden doorgegeven. Deze zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP-adres

Een compilatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter b AVG, waarmee de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen is toegestaan.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen toestuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en voor eventuele vervolgvragen. We zullen deze gegevens niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, vindt daarom uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 letter a AVG). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven in ons bezit totdat u ons om verwijdering vraagt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. na voltooide verwerking van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door cookies gegenereerd wordt over uw gebruik van deze website, wordt meestal overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Daardoor wordt het IP-adres van Google binnen lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsstaten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaande aan de overdracht naar de VS afgekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verder gebruik van de website en met internet gerelateerde diensten aan de exploitant van de website te verstrekken. Het door uw browser als onderdeel van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw browsersoftware aan te passen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle mogelijkheden van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien de vastlegging en verzending naar Google van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) betrekking hebbende gegevens en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die de verzameling van uw gegevens bij een bezoek aan deze website voorkomt:
Google Analytics is geactiveerd Nu deactiveren

Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics vindt u in het gegevensbeschermingbeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Ordergegevensverwerking

We zijn een contractuele gegevensverwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische gegevens in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de demografische functie van Google Analytics. Als gevolg hiervan kunnen rapporten worden aangemaakt met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet naar een specifieke persoon worden herleid. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account, of de verzameling van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals beschreven in de paragraaf 'Bezwaar met gegevensverzameling'.

5. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de nieuwsbrief op de website wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het leveren van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming(artikel 6, lid 1,letter a AVG). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de link "Opzeggen" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocessen blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die bij ons worden vastgelegd met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief, worden door ons tot uw opzegging uit de nieuwsbrief opgeslagen en weer verwijderd na het opzeggen van de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons worden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

CleverReach

Deze website gebruikt CleverReach voor het verzenden van nieuwsbrieven. Aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach is een dienst waarmee de verzending van de nieuwsbrief kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

Onze met CleverReach verzonden nieuwsbrieven stellen ons in staat om het gedrag van de nieuwsbriefontvangers te analyseren. Hierbij kan o.a. worden geanalyseerd hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf gedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden na het klikken op de link in de nieuwsbrief. Meer informatie over gegevensanalyse via nieuwsbrieven van CleverReach vindt u op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 lid 1 letter a AVG). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocessen blijft door de intrekking onaangetast.

Als u niet door CleverReach wilt worden geanalyseerd, kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Voor dit doel bieden we een link in elk nieuwsbriefbericht aan. Bovendien kunt u zich direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevens die bij ons worden opgeslagen met het oog op het verkrijgen van de nieuwsbrief, worden door ons bewaard tot de afmelding voor de nieuwsbrief en verwijderd na de afmelding van de nieuwsbrief, zowel van onze servers als ook van de servers van CleverReach. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons worden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

Meer informatie het de gegevensbeschermingsbepalingen van CleverReach vindt u op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

6. Plugins en tools

YouTube

Onze website maat gebruik van plugins van de door Google geëxploiteerde website YouTube. Exploitant van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze met de YouTube-plugin uitgeruste pagina's bezoekt, wordt verbinding gelegd met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Als u op uw YouTube-account bent ingelogd, kunt u met YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door u bij uw YouTube-account af te melden.

Het gebruik van YouTube vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online-aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang krachtens artikel 6 lid 1 letter f AVG.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Deze site gebruikt door zogenaamde Web Fonts die door Google worden verstrekt voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer een pagina wordt opgeroepen, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te kunnen geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan komt Google te weten dat onze website is opgeroepen via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts vindt in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online-diensten plaats. Dit vormt een legitiem belang krachtens artikel 6 lid 1 letter f AVG.

Als uw browser geen Web Fonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de cartografische dienst Google Maps via een API. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Als u de functies van Google Maps wilt gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online-aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we hebben aangegeven op de website. Dit vormt een legitiem belang krachtens artikel 6 lid 1 letter f AVG.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

7. Wijziging van onze gegevensbeschermingsbepalingen

Wij behouden ons het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen, zodat dat deze steeds voldoet aan de geldende wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten ook in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, bijv. bij de introductie van nieuwe diensten. Op uw nieuwe bezoek is dan de nieuwe gegevensbeschermingsverklaring van toepassing.
Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming
Als u vragen hebt over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming in onze organisatie:
Gegevensbeschermingfunctionaris van STAUF Klebstoffwerk GmbH
c/o TechnoSoft Consulting GmbH
Bendestorfer Str. 5
21244 Buchholz
Tel. +49 (0) 4181-29959-0
datenschutz@stauf.de

Medien und Informationen

Nieuws
How-To-Videos
How-to-Videos

Nu bekijken: STAUF producten in het gebruik

STAUF producten Ontdek nu STAUF Produkte