Contact

Wij staan u graag terzijde, bel ons gewoon op.

Centrale +49 2739 301-0 info@stauf.de

Sales binnendienst +49 2739 301-140 info@stauf.de

Producttechniek +49 2739 301-160 technik@stauf.de

Financiën en Controle +49 2739 301-130 frc@stauf.deBG BAU - GISBAU - GISCODE voor leg­materialen

GISCODE zorgt voor transparantie bij ingrediënten

Legmaterialen, die worden gebruikt in de bouw, werken niet altijd zonder ingrediënten, waarbij u voor het gebruik ervan maatregelen ter bescherming van de gezondheid nodig heeft. Om de behandeling met voorstrijk vloerbedekking- en parketlijm, epoxyharsen en cementhoudende producten te vergemakkelijken, heeft de BG BAU (Beroepsvereniging) in samenwerking met het Technisch Comité voor Architecturele Lijmen (TKB), een vrijwillig classificatiesysteem (GISCODE) ontwikkeld . Dit bundelt informatie over mogelijke gevaren.

Classificatie in productgroepen

In GISCODE zijn alle producten met vergelijkbare gevaren voor gezondheid in verschillende groepen ingedeeld. Dit schept duidelijkheid en overzicht voor consumenten en gebruikers. Of passende beschermende maatregelen moeten worden genomen of bepaalde gedragsregels moeten worden gevolgd, wordt sneller zichtbaar door de GISCODE.

kentekening van producten STAUF

U vindt de GISCODE in de Technische Gegevensbladen en op de verpakking. De kentekening van de STAUF producten is te vinden op onze website op de productpagina's en in de overeenkomstige EG-veiligheidsinformatiebladen. Als u algemene informatie over gevaarlijke materialen in de bouw nodig heeft, neem een ​​kijkje op de website van GISBAU onder www.bgbau.de.

Daar vindt u alle branche regelgeving, ontwikkeld door de beroepsverenigingen. Brochures en instructies zijn hier ook te vinden.

GISCODE Logobeschrijving

 • GISCODE
  D 1
  Oplosmiddelvrije dispersie legmaterialen
 • GISCODE
  RS 10
  Legmaterialen, methoxysilaan houdend
 • GISCODE
  RU 1
  Oplosmiddelvrije polyurethaan legmaterialen
 • GISCODE
  RE 1
  Epoxyharsproducten, oplosmiddelvrij, sensibiliserend
 • GISCODE
  CP 1
  Vulstof op basis van calciumsulfaat
 • GISCODE
  ZP 1
  Cementhoudende producten, chromaatarm
 • GISCODE
  S 1
  Sterk oplosmiddelhoudende legmaterialen, aromaat- en methanolvrij
 • GISCODE
  W 2+
  Water verdunbare oppervlak­behandelingsmiddel, oplosmiddelgehalte tot 5%, N-methyl­pyrrolidon­vrij
 • GISCODE
  W3DD+
  Waterafdichting met isocyanaathoudende verharder, oplosmiddelgehalte tot 15%, N-methylpyrrolidonvrij
 • GISCODE
  G 3
  Sterk oplosmiddelhoudende grondafdichting en houtkit, aromatenhoudend en laagkookgehalte
 • GISCODE
  G 1
  Sterk oplosmiddelhoudende grondafdichting en houtkit, geurloos en laagkookgehaltevrij
 • GISCODE
  KH 1
  Sterk oplosmiddelhoudende olie hars afdichting, geurloos
 • GISCODE
  Ö 20+
  Oliën/wassen, een laag gehalte aan oplosmiddelen, geurloos
 • GISCODE
  Ö 60
  Oliën/wassen, een hoog gehalte aan oplosmiddelen, geurloos
 • GISCODE
  GG 20
  Grondreiniger, oplosmiddelhoudend zonder H-stoffen, niet gekenmerkt
 • GISCODE
  GU 40
  Onderhoudsreiniger, oplosmiddelvrij
 • GISCODE
  GE 10
  GE 10-emulsies/-dispersies - geen EUH210-reinigingsmiddelen, oplosmiddelen < 5%
Nieuws
How-To-Videos
How-to-Videos

Nu bekijken: STAUF producten in het gebruik

STAUF producten Ontdek nu STAUF Produkte