Kontakt

[Translate to Polnisch:] Wir sind gerne für Sie da, rufen Sie uns einfach an.

Centrala+49 2739 301-0

Dział sprzedaży+49 2739 301-140 info@stauf.de

Technika produktu+49 2739 301-160

Finanse+49 2739 301-130frc@stauf.dePolityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Ogólne wskazówki

Poniższe informacje dają prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe stanowią wszystkie dane służące do Państwa osobistej identyfikacji. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszej polityce prywatności zamieszonej pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto odpowiada za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzaniem danych na tej stronie zajmuje się operator tej strony internetowej. Jego dane kontaktowe znajdują się w impressum tej strony.

Jak gromadzone są Państwa dane?

Państwa dane są gromadzone w momencie, gdy je nam Państwo przekazują. Mogą to być na przykład dane wprowadzane przez Państwa w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wejścia na stronę). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do jakich celów używamy Państwa danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezawaryjnego udostępniania strony. Inne dane mogą być wykorzystywane na potrzeby analizy Państwa aktywności jako użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do otrzymania nieodpłatnej informacji dotyczącej pochodzenia, odbiorcy oraz celu Państwa zgromadzonych danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań odnośnie ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w impressum. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wnoszenia skarg w instytucji nadzorującej.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych dostawców

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej można statystycznie ocenić Państwa aktywność. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza Państwa aktywności podczas odwiedzin na stronie jest zazwyczaj anonimowa. Nie można powiązać aktywności z Państwa danymi. Mogą Państwo wyrazić sprzeciw lub uniknąć tej analizy, poprzez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec tej analizy. Poinformujemy Państwa o możliwości zgłoszenia sprzeciwu w oświadczeniu o ochronie danych.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie oraz zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych jak i tą polityką prywatności.

Podczas korzystania przez Państwa z tej strony, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe stanowią dane służące do Państwa osobistej identyfikacji. Poniższa polityka prywatności objaśnia, które dane są przez nas gromadzone i w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Pragniemy zwrócić uwagę, że przesyłanie danych w internecie (np. podczas komunikacji e-mailowej) może mieć luki bezpieczeństwa. Nie jest możliwa kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacja dotycząca instytucji odpowiedzialnej

Instytucją odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

STAUF Klebstoffwerk GmbH
Oberhausener Straße 1
57234 Wilnsdorf, Deutschland

Reprezentowana przez:
Członkowie zarządu:
Volker Stauf
Wolfgang Stauf
Dr Frank Gahlmann

Telefon: +49 (0) 2739 301-0
E-mail: info@stauf.de

Odpowiedzialna instytucja jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie bądź wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Podmiot odpowiedzialny

Spółka STAUF Klebstoffwerk GmbH ("STAUF") jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych. STAUF wyznaczyła Pana Petera Feige (TechnoSoft Consulting GmbH) na pełnomocnika ds. ochrony danych. Jest on dostępny pod następującym adresem datenschutz@stauf.de.

Wycofanie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele procesów dotyczących przetwarzania danych wymaga Państwa wyraźnej zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać udzieloną przez siebie zgodę. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość drogą e-mailową. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych odbywającego się do momentu wycofania zgody.

Prawo do wnoszenia skarg w instytucji nadzorującej

W przypadku naruszeń praw związanych z ochroną danych, osobie poszkodowanej przysługuje prawo do wnoszenia skarg w odpowiedzialnej instytucji nadzorującej. Instytucją nadzorującą w sprawach związanych z ochroną danych jest pełnomocnik rządu do spraw danych osobowych kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę. Lista pełnomocników do spraw danych osobowych jak również dane kontaktowe znajdują się pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszalności danych

Mają Państwo prawo do przekazywania sobie lub osobom trzecim danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach wykonania umowy, w formacie powszechnie stosowanym, nadającym się do przetwarzania komputerowego. Jeśli pragną Państwo bezpośredniego przekazywania danych do innego podmiotu odpowiedzialnego, może się to odbywać wyłącznie wtedy, gdy jest to możliwe pod względem technicznym.

Szyfrowanie za pomocą protokołu SSL bądź TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania treści poufnych, jak na przykład zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie za pomocą protokołu SSL bądź TLS. Połączenie szyfrowane rozpoznają Państwo po tym, że pasek adresu wyszukiwarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po ikonie kłódki w pasku przeglądarki.

Gdy szyfrowanie za pomocą protokołu SSL bądź TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Dzięki nim możemy sprawić, że nasza oferta jest bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna oraz bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tzw. "sesyjne pliki cookie". Po zakończeniu Państwa wizyty są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu usunięcia ich przez Państwa. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie.

Mogą Państwo wybrać takie ustawienia swojej przeglądarki, dzięki którym będą Państwo informowani o tworzeniu plików cookie i tylko w pojedynczych przypadkach będą Państwo zezwalać na akceptację plików cookie lub ich ogólne wyłączenie jak i automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Dezaktywacja plików cookie może wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności tej strony.

Pliki cookie, które są niezbędne w celu realizacji elektronicznego procesu komunikacyjnego lub zamówienia określonych, pożądanych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka produktów), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f głównego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zakresie zapisywania plików cookie w celu zapewnienia bezawaryjnego technicznie i optymalnego funkcjonowania swoich usług. Jeśli zapisywane są inne pliki cookie (np. służące do analizy Państwa aktywności w zakresie wyszukiwania w sieci), są one omawiane osobno w ramach tej polityki prywatności.

Pliki logów serwera

Dostawca stron automatycznie pobiera i gromadzi informacje w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje do nas automatycznie. Są to:

  • rodzaj i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • adres URL poprzednio odwiedzanej strony
  • nazwa hosta komputera mającego dostęp
  • godzina zapytania serwera
  • adres IP

Nie jest prowadzone zestawienie tych danych z innymi danymi źródłowymi.

Podstawą dla tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b głównego rozporządzenia o ochronie danych, które zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań poprzedzających zawarcie umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli chcą Państwo przesłać nam zapytania przy pomocy formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytań włącznie z podanymi tam przez Państwa danymi kontaktowymi są zapisywane u nas w celu realizacji zapytania i na potrzeby ewentualnych zapytań dodatkowych. Bez Państwa zgody nie przekazujemy dalej tych danych.

Przetwarzanie danych zamieszczonych w formularzu kontaktowym odbywa się tym samym wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W każdej chwili mogą Państwo wycofać tę zgodę. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość drogą e-mailową. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych odbywającego się do momentu wycofania zgody.

Dane kontaktowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają swoją zgodę na gromadzenie danych lub zniknie cel gromadzenia danych (np. po zakończeniu realizacji Państwa zapytania). Nie ma to wpływu na obligatoryjne postanowienia ustawowe - zwłaszcza okresy przechowywania.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Operatorem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics stosuje tzw. pliki „cookie”. Są to pliki tekstowe, zapisywane na komputerze, umożliwiające analizę korzystania ze strony. Zabrane na podstawie plików cookies informacje o korzystaniu ze strony przekazywane są z reguły do serwerów Google w USA, gdzie zostają zapisane.

Zapisywanie analitycznych plików cookie Google odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f głównego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu aktywności użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja adresu IP

Na tej stronie uruchomiliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Powoduje to skrócenie adresu IP użytkownika przez Google na terytorium Państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed jego przekazaniem do USA. Adres IP wysłany jest do serwerów Google w USA i tam skracany jedynie w wyjątkowych przypadkach. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje wyłącznie do analizy korzystania ze strony, do sporządzenia raportów o aktywności na stronie i do świadczenia innych usług, związanych z korzystaniem z Internetu na rzecz administratorów stron. Adres IP, przekazany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę, nie jest dołączany do innych danych Google.

Wtyczka przeglądarki

Poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki można wyłączyć zapisywanie plików cookies. Istnieje jednak możliwość, że w takim przypadku nie będzie można korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony. Można również zapobiec rejestracji przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (wraz z adresem IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki (plugin) przeglądarki, dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Gromadzeniu danych przez Google Analytics można zapobiec, klikając poniższy link. Zapisany zostaje plik cookie opt out, który będzie zapobiegał zapisowi Państwa danych przy przyszłych odwiedzinach na tej stronie:
Usługa Google Analytics jest aktywna Wyłącz teraz

Więcej informacji dotyczących obchodzenia się z danymi użytkowników znajdą Państwo w polityce prywatności Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych zlecenia

Zawarliśmy z Google umowę na przetwarzanie danych zleceń i w pełni stosujemy rygorystyczne wymagania niemieckiego urzędu ochrony danych w zakresie korzystania z narzędzia Google Analytics.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji "cechy demograficzne" Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklamy Google związanej z zainteresowaniem oraz od danych odwiedzających pochodzących od innych dostawców. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Funkcję tę można w każdej chwili wyłączyć w preferencjach dotyczących reklam na koncie Google lub odmówić Google Analytics gromadzenia Państwa danych zgodnie z opisem w sekcji "Sprzeciw wobec gromadzenia danych".

5. Newsletter

Dane newslettera

Jeśli chcą Państwo zapisać się do newslettera oferowanego na stronie internetowej, potrzebujemy od Państwa adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy są Państwo właścicielami podanego adresu e-mail i czy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie będą gromadzone lub będą gromadzone jedynie na zasadzie dobrowolności. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie są przekazywane osobom trzecim.

Przetwarzanie danych zamieszczonych w formularzu rejestracji do newslettera odbywa się tym samym wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład poprzez link "wypisz się" w newsletterze. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych odbywającego się do momentu wycofania zgody.

Dane, które nam Państwo podają w celu zapisania się do newslettera, będą przechowywane przez nas do czasu wypisania się z newslettera i usuwane po wypisaniu się z newslettera. Nie dotyczy to danych przechowywanych przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru członkostwa).

CleverReach

Ta strona używa CleverReach do wysyłania newsletterów. Usługodawcą jest spółka CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach jest usługą, która organizuje i analizuje dystrybucję newsletterów. Wprowadzone przez Państwa dane (np. adres e-mail), aby zapisać się do naszego newslettera, będą przechowywane na serwerach CleverReach w Niemczech bądź w Irlandii.

Przesyłanie naszych biuletynów za pomocą CleverReach umożliwia nam analizę zachowania odbiorców biuletynów. Między innymi możemy dowiedzieć się, ilu odbiorców otworzyło wiadomość e-mail zawierającą newsletter i jak często klikane są zawarte w nim linki. Za pomocą śledzenia konwersji możemy również analizować, czy wstępnie zdefiniowane działanie (np. zakup produktu na naszej stronie) ma miejsce po kliknięciu linku w newsletterze. Więcej informacji o tym, jak dane są analizowane przez newslettery CleverReach, znajduje się pod adresem: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a głównego rozporządzenia o ochronie danych). Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili wycofać poprzez rezygnację z newslettera. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych odbywającego się do momentu wycofania zgody.

Jeśli nie życzą sobie Państwo przeprowadzania analizy przez CleverReach, muszą Państwo zrezygnować z newslettera. W związku z tym w każdej wiadomości z newsletterem udostępniamy odpowiedni link. Ponadto mogą Państwo także zrezygnować z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Dane, które nam Państwo podają w celu zapisania się do newslettera, będą przechowywane przez nas do czasu wypisania się z newslettera i usuwane po wypisaniu się z newslettera zarówno z naszego serwera jak i z serwerów CleverReach. Nie dotyczy to danych przechowywanych przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru członkostwa).

Więcej informacji znajdą Państwo w polityce prywatności CleverReach pod adresem: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki strony YouTube prowadzonej przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, generowane jest połączenie z serwerami YouTube. Wówczas serwer YouTube jest informowany o tym, którą z naszych stron Państwo odwiedzają.

Logując się na swoje konto w serwisie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa wyszukiwania w sieci do Państwa osobistego profilu. Mogą to Państwo uniemożliwić poprzez wylogowanie ze swojego konta na YouTube.

Korzystanie z serwisu YouTube odbywa się w interesie odpowiedniej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f głównego rozporządzenia o ochronie danych.

Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z danymi użytkowników znajdą Państwo w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Czcionki Google Web Fonts

W celu jednolitej prezentacji czcionek witryna ta używa tak zwanych czcionek Web Fonts firmy Google. Po wywołaniu określonej strony przeglądarka wczytuje potrzebne czcionki Web Fonts do pamięci podręcznej, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu Państwa przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google otrzymuje informacje o tym, że z Państwa adresu IP została wywołana nasza strona. Korzystanie z Google Web Fonts ma na celu jednolitą i estetyczną prezentację naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f głównego rozporządzenia o ochronie danych.

Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek Web Fonts, komputer zastosuje czcionkę domyślną.

Więcej informacji na temat czcionek Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Ta strona korzysta poprzez API z usługi w zakresie mapowania Google Maps. Operatorem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu korzystania z funkcji Google Maps niezbędne jest zapisanie Państwa adresu IP. Te informacje są z reguły przesyłane do serwera w USA i tam gromadzone. Operator tej strony nie ma wpływu na ten przesył danych.

Korzystanie z Google Maps odbywa się w interesie odpowiedniej prezentacji naszych ofert online oraz w oparciu o możliwość łatwego znalezienia miejsc podanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f głównego rozporządzenia o ochronie danych.

Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z danymi użytkowników znajdą Państwo w polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

7. Zmiana naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych tak, aby zawsze było ono zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi lub w celu wprowadzenia zmian naszych usług w oświadczeniu o ochronie danych osobowych, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Przy Państwa ponownych odwiedzinach obowiązywać będzie nowe oświadczenie o ochronie danych.
Pytania do pełnomocnika ds. ochrony danych
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail lub bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w naszej organizacji:
Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych STAUF Klebstoffwerk GmbH
c/o TechnoSoft Consulting GmbH
Bendestorfer Str. 5
21244 Buchholz
Tel. 04181-29959-0
datenschutz@stauf.de

Medien und Informationen

Aktualności
How-To-Videos
How-to-Videos

Zobacz: produkty STAUF w praktycznym zastosowaniu

STAUF produkty Odkryj teraz STAUF Produkte