Kontakt

[Translate to Polnisch:] Wir sind gerne für Sie da, rufen Sie uns einfach an.

Centrala+49 2739 301-0

Dział sprzedaży+49 2739 301-140 info@stauf.de

Technika produktu+49 2739 301-160

Finanse+49 2739 301-130frc@stauf.dePolityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Ogólne wskazówki

Poniższe informacje dają prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe stanowią wszystkie dane służące do Państwa osobistej identyfikacji. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszej polityce prywatności zamieszonej pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto odpowiada za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzaniem danych na tej stronie zajmuje się operator tej strony internetowej. Jego dane kontaktowe znajdują się w impressum tej strony.

Jak gromadzone są Państwa dane?

Państwa dane są gromadzone w momencie, gdy je nam Państwo przekazują. Mogą to być na przykład dane wprowadzane przez Państwa w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wejścia na stronę). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do jakich celów używamy Państwa danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezawaryjnego udostępniania strony. Inne dane mogą być wykorzystywane na potrzeby analizy Państwa aktywności jako użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do otrzymania nieodpłatnej informacji dotyczącej pochodzenia, odbiorcy oraz celu Państwa zgromadzonych danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań odnośnie ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w impressum. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wnoszenia skarg w instytucji nadzorującej.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych dostawców

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej można statystycznie ocenić Państwa aktywność. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza Państwa aktywności podczas odwiedzin na stronie jest zazwyczaj anonimowa. Nie można powiązać aktywności z Państwa danymi. Mogą Państwo wyrazić sprzeciw lub uniknąć tej analizy, poprzez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec tej analizy. Poinformujemy Państwa o możliwości zgłoszenia sprzeciwu w oświadczeniu o ochronie danych.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie oraz zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych jak i tą polityką prywatności.

Podczas korzystania przez Państwa z tej strony, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe stanowią dane służące do Państwa osobistej identyfikacji. Poniższa polityka prywatności objaśnia, które dane są przez nas gromadzone i w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Pragniemy zwrócić uwagę, że przesyłanie danych w internecie (np. podczas komunikacji e-mailowej) może mieć luki bezpieczeństwa. Nie jest możliwa kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacja dotycząca instytucji odpowiedzialnej

Instytucją odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

STAUF Klebstoffwerk GmbH
Oberhausener Straße 1
57234 Wilnsdorf, Deutschland

Reprezentowana przez:
Członkowie zarządu:
Volker Stauf
Wolfgang Stauf
Dr Frank Gahlmann

Telefon: +49 (0) 2739 301-0
E-mail: info@stauf.de

Odpowiedzialna instytucja jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie bądź wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Podmiot odpowiedzialny

Spółka STAUF Klebstoffwerk GmbH ("STAUF") jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych. STAUF wyznaczyła Pana Petera Feige (TechnoSoft Consulting GmbH) na pełnomocnika ds. ochrony danych. Jest on dostępny pod następującym adresem datenschutz@stauf.de.

Wycofanie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele procesów dotyczących przetwarzania danych wymaga Państwa wyraźnej zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać udzieloną przez siebie zgodę. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość drogą e-mailową. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych odbywającego się do momentu wycofania zgody.

Prawo do wnoszenia skarg w instytucji nadzorującej

W przypadku naruszeń praw związanych z ochroną danych, osobie poszkodowanej przysługuje prawo do wnoszenia skarg w odpowiedzialnej instytucji nadzorującej. Instytucją nadzorującą w sprawach związanych z ochroną danych jest pełnomocnik rządu do spraw danych osobowych kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę. Lista pełnomocników do spraw danych osobowych jak również dane kontaktowe znajdują się pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszalności danych

Mają Państwo prawo do przekazywania sobie lub osobom trzecim danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach wykonania umowy, w formacie powszechnie stosowanym, nadającym się do przetwarzania komputerowego. Jeśli pragną Państwo bezpośredniego przekazywania danych do innego podmiotu odpowiedzialnego, może się to odbywać wyłącznie wtedy, gdy jest to możliwe pod względem technicznym.

Szyfrowanie za pomocą protokołu SSL bądź TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania treści poufnych, jak na przykład zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie za pomocą protokołu SSL bądź TLS. Połączenie szyfrowane rozpoznają Państwo po tym, że pasek adresu wyszukiwarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po ikonie kłódki w pasku przeglądarki.

Gdy szyfrowanie za pomocą protokołu SSL bądź TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Dzięki nim możemy sprawić, że nasza oferta jest bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna oraz bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tzw. "sesyjne pliki cookie". Po zakończeniu Państwa wizyty są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu usunięcia ich przez Państwa. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie.

Mogą Państwo wybrać takie ustawienia swojej przeglądarki, dzięki którym będą Państwo informowani o tworzeniu plików cookie i tylko w pojedynczych przypadkach będą Państwo zezwalać na akceptację plików cookie lub ich ogólne wyłączenie jak i automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Dezaktywacja plików cookie może wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności tej strony.

Pliki cookie, które są niezbędne w celu realizacji elektronicznego procesu komunikacyjnego lub zamówienia określonych, pożądanych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka produktów), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f głównego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zakresie zapisywania plików cookie w celu zapewnienia bezawaryjnego technicznie i optymalnego funkcjonowania swoich usług. Jeśli zapisywane są inne pliki cookie (np. służące do analizy Państwa aktywności w zakresie wyszukiwania w sieci), są one omawiane osobno w ramach tej polityki prywatności.

Pliki logów serwera

Dostawca stron automatycznie pobiera i gromadzi informacje w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje do nas automatycznie. Są to:

  • rodzaj i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • adres URL poprzednio odwiedzanej strony
  • nazwa hosta komputera mającego dostęp
  • godzina zapytania serwera
  • adres IP

Nie jest prowadzone zestawienie tych danych z innymi danymi źródłowymi.

Podstawą dla tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b głównego rozporządzenia o ochronie danych, które zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań poprzedzających zawarcie umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli chcą Państwo przesłać nam zapytania przy pomocy formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytań włącznie z podanymi tam przez Państwa danymi kontaktowymi są zapisywane u nas w celu realizacji zapytania i na potrzeby ewentualnych zapytań dodatkowych. Bez Państwa zgody nie przekazujemy dalej tych danych.

Przetwarzanie danych zamieszczonych w formularzu kontaktowym odbywa się tym samym wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W każdej chwili mogą Państwo wycofać tę zgodę. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość drogą e-mailową. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych odbywającego się do momentu wycofania zgody.

Dane kontaktowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają swoją zgodę na gromadzenie danych lub zniknie cel gromadzenia danych (np. po zakończeniu realizacji Państwa zapytania). Nie ma to wpływu na obligatoryjne postanowienia ustawowe - zwłaszcza okresy przechowywania.

  • How-to-Videos

    Zobacz: produkty STAUF w praktycznym zastosowaniu

STAUF produkty Odkryj teraz STAUF Produkte