Kontakt

[Translate to Polnisch:] Wir sind gerne für Sie da, rufen Sie uns einfach an.

Centrala+49 2739 301-0

Dział sprzedaży+49 2739 301-140 info@stauf.de

Technika produktu+49 2739 301-160

Finanse+49 2739 301-130frc@stauf.deBG BAU-GISBAU-GISCODE do materiałów do układania podłóg

GISCODE zapewnia przejrzystość w kwestii składników

Materiały do układania podłóg stosowane w budownictwie nie zawsze mogą obyć się bez składników, przy stosowaniu których trzeba podjąć działania zmierzające do ochrony zdrowia. Aby ułatwić postępowanie z powłokami wstępnymi, klejami do okładzin podłogowych i parkietów, żywicami epoksydowymi i produktami zawierającymi cement, BG BAU (organizacja branżowa), razem z komisją techniczną ds. klejów budowlanych (TKB) opracowała dobrowolny system klasyfikacji (GISCODE). System ten łączy informacje o potencjalnych substancjach niebezpiecznych.

Podział na grupy produktów

W GISCODE wszystkie produkty o porównywalnym zagrożeniu dla zdrowia podzielone są na różne grupy. Zapewnia to przejrzystość i przegląd informacji dla użytkowników i wykonawców. GISCODE pozwala szybko stwierdzić, czy konieczne jest podjęcie odpowiednich środków ostrożności.

Oznakowanie produktów STAUF

GISCODE można znaleźć w ulotkach technicznych oraz na pojemnikach. Oznakowanie produktów STAUF można przejrzeć na naszej stronie internetowej, na poszczególnych stronach produktów i w odpowiednich kartach charakterystyki WE. Jeżeli potrzebują Państwo ogólnych informacji o substancjach niebezpiecznych w budownictwie, zapraszamy na stronę internetową GISBAU pod adresem: www.bgbau.de.

Można tam znaleźć wszelkie regulacje, opracowane przez organizację branżową. Można tam znaleźć również broszury i instrukcje postępowania.

Opis emblematów GISCODE

 • GISCODE
  D 1
  Materiały dyspersyjne do układania podłóg bez rozpuszczalników
 • GISCODE
  RE 20
  Produkty z żywicy epoksydowej, uczulający, całkowicie stały, nieuczulający wodny utwardzacz
 • GISCODE
  RE 30
  Produkty z żywicy epoksydowej, uczulające, całkowicie stałe
 • GISCODE
  RS 10
  Materiały do układania podłóg z metoksysilanem
 • GISCODE
  RU 1
  Materiały poliuretanowe do układania podłóg bez rozpuszczalników
 • GISCODE
  CP 1
  Masa szpachlowa na bazie siarczanu wapnia
 • GISCODE
  ZP 1
  Produkty zawierające cement, ubogie w chromian
 • GISCODE
  S 1
  Materiały do układania podłóg o dużej zawartości rozpuszczalników, bez związków aromatycznych i metanolu
 • GISCODE
  W 2+
  Wodorozcieńczalne środki do obróbki powierzchni, zawartość rozpuszczalników do 5%, bez n-metylopirolidonu
 • GISCODE
  W2DD+
  Uszczelnienie wodne z utwardzaczem zawierającym izocyjanian, zawartość rozpuszczalnika do 5%; Nie zawiera N-metylopirolidonu
 • GISCODE
  KH 1
  Powłoki olejowe zabezpieczające na bazie żywic syntetycznych z dużą zawartością rozpuszczalników, odaromatyzowane
 • GISCODE
  Ö 10+
  Oleje / woski, bez rozpuszczalników, bez oksymów
 • GISCODE
  Ö 40
  Oleje / woski zawierają od 5 do 15% odaromatyzowanych rozpuszczalników
 • GISCODE
  Ö 60
  Oleje / woski, o wysokiej zawartości rozpuszczalników, odaromatyzowane
 • GISCODE
  G 2
  Silnie rozpuszczalnikowe podstawowe uszczelnienia i szpachlówka do drewna, odaromatyzowane i niskowrzące, 5 do 15% rozpuszczalnika
 • GISCODE
  GE 10
  Emulsje / dyspersje – bez EUH210 środków powierzchniowo-czynnych, rozpuszczalniki < 5%
 • GISCODE
  GG 20
  Środek czyszczący do podkładu, zawierający rozpuszczalniki, bez związków wodorowych, nieoznakowany
 • GISCODE
  GU 50
  Środek czyszczący do konserwacji, zawierający rozpuszczalniki, nieoznaczony
 • How-to-Videos

  Zobacz: produkty STAUF w praktycznym zastosowaniu

STAUF produkty Odkryj teraz STAUF Produkte